home Duterte News Today President Duterte na KAMA hindi na COMA

President Duterte na KAMA hindi na COMA

President Duterte na KAMA hindi na COMA, buhay na buhay po ang pangulong duterte. Ito ang kanyang interbeyu. At sa pagpapasalamat nya sa mga bumati sa kanya ng Happy Fathers Day.

News video credit to YouTube channel owners

Disclaimer: The views and opinions expressed in this video are those of the YouTube Channel owners and do not necessarily reflect the opinion or position of the site owners/FB admins.Loading...